Dní
Hodin
Minut
Sekund

15. 1. 2022
KULTURNÍ DŮM – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Konference otevřené nebe je platforma pro spolupráci jednotlivců, místních církví a organizací. 

Jsme partnery polské organizace Nations on fire. Naším cílem je vyzbrojování věřících k dílu služby. Chceme vidět manifestaci Božího království skrze znamení a zázraky v této generaci.

VIDEO POZVÁNKA:

PROGRAM:

9:30 -10:30 | CHVÁLY A MODLITBY

10:45 – 12:15 | 1. BLOK – LESZEK MOCHA

12:30 – 14:00 | 2. BLOK – LESZEK MOCHA

16:00 – 18:00 | 3. BLOK – JAKUB KAMINSKI

DĚTI:

Bude zajištěna oddělená místnost pro maminky s dětmi se zvukovým přenosem z hlavního sálu. Hlídání dětí zajištěné není.
Děti musí být celý den pod dohledem rodičů. Nesmí se v konferenčních prostorách pohybovat bez dohledu rodičů.

ŘEČNÍCI:

JAKUB KAMIŃSKI

Jakub spolu se svou manželkou Sárou cestují po celém světě, jsou svědky toho, jak se tisíce lidí rozhodují odevzdat svůj život Ježíši. Skrze nesmírnou moc Ducha svatého na setkáních služby “NATIONS ON FIRE” mnozí lidé zažili udravení, znamení a zázraky. Jakub a Sára cestovali do konce roku 2015 do různých zemí na šesti kontinentech a zvěstovali intenzivně Boží poselství. Jejich služba “Národy v ohni” denně rozsévá evangelium a zasahuje tisíce lidí v Polsku. 

Leszek Mocha

Leszek Mocha je pastorem letniční církve Oaza v Polském Jastrzembi. Je zapáleným evangelistou přinášející proměnu do mnoha měst a národů. Leszek je ve službě necelých čtyřicet let, stále svěží, plný ducha a nesoucí poselství nadpřirozeného Boha, který mění lidské životy, uzdravuje a vysvobozuje.