Dní
Hodin
Minut
Sekund

10. 9. 2022
KULTURNÍ DŮM – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

V sobotu 10. 09. 2022 zveme ženy a dívky na konferenci Kristus mi stačí. Slovem nám budou sloužit sestry Sara Diaz Kaminska a Eunice Diaz Suarez. V tento den se budeme spolu navzájem modlit a prorokovat si. 

Srdečně vás zveme k času, kdy dovolíme Duchu svatému, aby v nás zapálil to, co možná už jen doutná. Přijeďte se nechat občerstvit Bohem a dejte mu svůj čas.
 
 

Jsme partnery polské organizace Nations on fire. Naším cílem je vyzbrojování věřících k dílu služby. Chceme vidět manifestaci Božího království skrze znamení a zázraky v této generaci.

VIDEO POZVÁNKA:

PROGRAM:

10.00 | UVÍTÁNÍ, ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
10.20 | CHVÁLY
11.20 | PRVNÍ SEMINÁŘ (Eunice Diaz)
12.30 | OBĚD
14.30 | CHVÁLY
15.00 | DRUHÝ SEMINÁŘ (Sára Diaz Kaminska)
16.00 | BREAK
16.20 | OSOBNÍ MODLITBY
17.30 | ZÁVĚR

ŘEČNÍCI:

Eunice Díaz

“Jmenuji se Eunice Díaz a pocházím z Quita v Ekvádoru. V mém životě nastal okamžik, kdy jsem se setkala s Ježíšem a zažila velkolepý příval Boží milosti a milosrdenství! Odevzdala jsem svůj život Ježíši a stala se jeho následovnicí. Od té doby jsem každý den v přítomnosti Ducha svatého a toužím ho stále lépe poznávat.

Studovala jsem mechatroniku, teologii a hudbu. Měla jsem také tu čest vyučovat na několika biblických školách v Ekvádoru. Léta jsem sloužila při bohoslužbách a také jako vedoucí mládeže v ekvádorském sboru Iglesia Su Presencia.

Ptali jste se někdy Boha: “Prosím, řekni mi, jaké je mé povolání, ukaž mi můj cíl. Zjev mi, jak chceš, abych sloužila”? Jsou to velmi podstatné existenciální otázky. Věřím však, že poslání je více než jen něco vykonávat a plnit úkol na zemi! Jde o to, abychom měli vztah s Bohem, který denně budujeme. Každým dnem ho lépe poznáváme a více milujeme. Věřím, že povolání je více než to, že víte, jaký je váš talent či jaký máte dar. Jde o to sloužit na místě, kde je to zapotřebí. Služba Bohu je tedy mnohem víc než jen plnění vlastních snů. Je to věnování všech svých sil, času a srdce pro věčný cíl, který přináší do našeho života opravdové naplnění. A právě o to se snažím, sloužit Bohu tam, kde je to potřeba. Při službě se učím, jak se radovat ze života.

Do Polska jsem se přestěhovala, abych sloužila Bohu a druhým lidem. Byl to skutek poslušnosti. Cítím se nesmírně požehnaná a vděčná, že mohu být svědkem toho, co Bůh dělá zde, v Polsku a v Evropě. Těším se na to, co Bůh pro tento kontinent připravil, protože vím, že je to teprve začátek!”

Sara Díaz Kaminska

Sára je žena s jemným srdcem a silnou vírou. Je milující Boha a zakotvená v jeho Slově. Je plná vášně a vize pro proměnu lidských srdcí skrze moc Ducha svatého.

Sára je dokonalou oporou a společníkem svého manžela. Je statečná a odvážná, poslušná a připravená obětovat se pro Pána – přestěhovala se z Ekvádoru do Polska, aby zde sloužila Pánu a lidem.

Jejím největším snem je vidět lidi duchovně růst a hladovět po Boží přítomnosti.

Co říká o Bohu: “Miluji srdce Boha Otce. Tak nesmírně nás miluje! Nikdy se nevzdává – vždy za nás bojuje. Každý den hledá způsoby, jak svým dětem ukázat Jeho lásku k nim. Když učí, dělá to s láskou. Odpouští. Proměňuje. Přijímá i tu největší bolest a proměňuje ji v radost. To je můj Bůh!”

Její rodina je pro Sáru úžasným Božím darem. Cestování, ukazování světa jejímu synovi Dawidovi a učení ho novým věcem jsou její opravdovou vášní.”