MODLITEBNÍ ŘETĚZ

Drazí bratři a sestry, drazí přátelé,

chci vás povzbudit k zapojení do modlitebního řetězce. Proč modlitebně postní řetěz spojený právě s konferencí Otevřené nebe? Chceme vidět lidi, kteří jsou zasažení Boží mocí, kteří jsou plní Jeho přítomnosti, kteří jsou proměňováni dotykem Boží blízkosti a chodí v moci Ducha svatého. Právě toto je cíl těchto konferencí a také důvod tohoto řetězce. Modleme se, aby taková atmosféra mohla na této konferenci být a aby přišli lidé, kteří budou zasaženi. Modleme se, aby řečníci mohli dojet v Boží ochraně. Modleme se, aby všechny organizační věci jsme dokázali dobře zvládnout. Modleme se, aby chvály mohly být tím, co nám bude pomáhat vstupovat do Boží přítomnosti. Bude skvělé, pokud se budete i postit, ale ne proto, abyste přesvědčili Boha, ale aby vaše tělo mělo větší svobodu pro modlitbu.

 

Pavel Bubík

Klikem na odkaz níže si otevřete tabulku, do které se zapíšete na konkrétní den, kdy se budete modlit (postit) za příští konferenci v Praze ve dnech 2. – 3. 4. 2022.