Vedení v ohni je dvoudenní konference pro pastory a vedoucí. Rozumíme tomu, že být
vedoucím v dnešní době není jednoduchá záležitost. Být vedoucím v církvi, vést
dobrovolnické týmy či skupinky je opravdu výzva. Je mnoho skvělých vůdcovských konferenci
a seminářů, kde se můžeme vzdělávat v tom, jak být lepší. Křesťanské vůdcovství nás ale
přivádí k novému rozměru, který se většinou na leadership akademiích nevyučuje. Bible říká:
„ne silou ani mocí, ale Duchem mým“. Ježíš říká: „přijměte moc Ducha svatého a budete mi
svědkové“. Během této dvoudenní konference se chceme soustředit na vyzbrojování
vedoucích v moci Ducha svatého. Věříme, ve vůdce, kteří hoří ohněm Ducha svatého.
Věříme, že Duch svatý je nevyčerpatelným zdrojem moci. Praktické a každodenní chození
s ním nás zapaluje neuhasitelným ohněm jeho vášně a stáváme se tak ti, kteří nechodí ve
vlastní síle ale v Jeho moci.

Tento rok jsme zrušili konferenci pro pastory, která se měla konat 11. listopadu 2023. Místo ní bude otevřená konference pro všechny s Trevorem Meierem z Kanady. Bližší informace zveřejníme již brzy.